• <kbd id="quqcoo"></kbd><small id="quqcoo"></small><sup id="quqcoo"></sup><tfoot id="quqcoo"></tfoot><select id="quqcoo"></select><thead id="quqcoo"></thead><em id="quqcoo"><bdo id="quqcoo"></bdo></em><dfn id="quqcoo"><fieldset id="quqcoo"></fieldset></dfn>
  <tr id="quqcoo"></tr>
  推薦信息:  普通物流公司  |  大件運輸公司  |  危險品運輸公司  |  冷藏運輸公司  |  空運物流公司  |  鐵路運輸公司  |  船運物流公司  |  調車信息部  |  物流運輸包裝
  當前位置: 首頁 » 倉儲 詳情
  上海市上海提供 倉儲
  點擊次數:1608 次    查看更多倉儲 
  信息內容
  信息類型:  提供
  倉儲類型:  綜合 倉儲位置:  上海市上海
  倉儲容量:   倉儲面積:  50000
  價 格:  電議 計量單位:  包車價格
  發布日期:  2019-12-01 截止日期:  2019-12-31
  詳細說明:
  <div   style="LAYOUT-GRID:     15.6pt   none"   class="Section0">
  <p   style="MARGIN-TOP:   0pt;   MARGIN-BOTTOM:   0pt"   class="p0"><span   style="FONT-STYLE:   normal;   FONT-FAMILY:   &39Tahoma&39;   BACKGROUND:   rgb(255255255);   COLOR:   rgb(757575);   FONT-SIZE:   10.5pt;   FONT-WEIGHT:   normal;   mso-spacerun:   &39yes&39;   mso-shading:   rgb(255255255)">項目規模<span><span   style="FONT-STYLE:   normal;   FONT-FAMILY:   &39宋體&39;   BACKGROUND:   rgb(255255255);   COLOR:   rgb(757575);   FONT-SIZE:   10.5pt;   FONT-WEIGHT:   normal;   mso-spacerun:   &39yes&39;   mso-shading:   rgb(255255255)">(<span><span   style="FONT-STYLE:   normal;   FONT-FAMILY:   &39Tahoma&39;   BACKGROUND:   rgb(255255255);   COLOR:   rgb(757575);   FONT-SIZE:   10.5pt;   FONT-WEIGHT:   normal;   mso-spacerun:   &39yes&39;   mso-shading:   rgb(255255255)">   <span><span   style="FONT-FAMILY:   &39Times   New   Roman&39;   FONT-SIZE:   10.5pt;   mso-spacerun:   &39yes&39">占地面積<span><span   style="FONT-STYLE:   normal;   FONT-FAMILY:   &39宋體&39;   BACKGROUND:   rgb(255255255);   COLOR:   rgb(757575);   FONT-SIZE:   10.5pt;   FONT-WEIGHT:   normal;   mso-spacerun:   &39yes&39;   mso-shading:   rgb(255255255)">)<span><span   style="FONT-STYLE:   normal;   FONT-FAMILY:   &39Tahoma&39;   BACKGROUND:   rgb(255255255);   COLOR:   rgb(757575);   FONT-SIZE:   10.5pt;   FONT-WEIGHT:   normal;   mso-spacerun:   &39yes&39;   mso-shading:   rgb(255255255)">:約<font   face="Tahoma">100000<font><font   face="宋體">平方米<font><span><span   style="FONT-STYLE:   normal;   FONT-FAMILY:   &39Tahoma&39;   BACKGROUND:   rgb(255255255);   COLOR:   rgb(757575);   FONT-SIZE:   10.5pt;   FONT-WEIGHT:   normal;   mso-spacerun:   &39yes&39;   mso-shading:   rgb(255255255)"><o:p><o:p><span><p>
  <p   style="MARGIN-TOP:   0pt;   MARGIN-BOTTOM:   0pt"   class="p0"><span   style="FONT-STYLE:   normal;   FONT-FAMILY:   &39Tahoma&39;   BACKGROUND:   rgb(255255255);   COLOR:   rgb(757575);   FONT-SIZE:   10.5pt;   FONT-WEIGHT:   normal;   mso-spacerun:   &39yes&39;   mso-shading:   rgb(255255255)">倉庫面積:約<font   face="Tahoma">50000<font><font   face="宋體">平方米   <font><span><span   style="FONT-FAMILY:   &39Times   New   Roman&39;   FONT-SIZE:   10.5pt;   mso-spacerun:   &39yes&39"><br   ><span><span   style="FONT-FAMILY:   &39Times   New   Roman&39;   FONT-SIZE:   10.5pt;   mso-spacerun:   &39yes&39">3<font   face="宋體">棟雙面收貨倉庫:約<font><font   face="Times   New   Roman">50000<font><font   face="宋體">
   聯系方式(致電時如說明是從物流兔兔-56toto.com獲取信息,可獲得更優質的服務)   
  聯系人:  高峰
  電 話:  13482147323
  地 址:  浦東新區南團公路168號
  相關倉儲
  贊助商